strona główna  
czwartek, 9 grudnia 2021; dziś imieniny: Delfina, Leokadii, Nataszy,
info:         
Filmiki | Ogłoszenia | Mapy | Forum Dyskusyjne | Księga Gości
Złoty Stok
 
Kopalnia
 
Złoto
 
Złotówka
 
 

 Filmy 
 
Skalisko, Złoty Stok (2)

Powiększ ten fim

Zobacz wszystkie filmy

 * * * 
 
Złoty Stok mapka
Złoty Stok mapka


mapka regionu
mapka regionu
   KALENDARIUM ZŁOTOSTOCKIE   

1273 12 27Przywilej księcia Henryka Probusa dla klasztoru karnienieckiego na poszukiwania górnicze.
1277Historia rodzinna PIASTÓW ŚLĄSKICH owych czasów Jest utkana z gwałtów popełnianych o dziedziczenie. W dniu św. Jerzego 1277 roku w pobliżu ZŁOTEGO STOKU doszło do krwawego starcia między WROCŁAWIANAMI a BOLESŁAWEM II, którego horda składała się z najemników saksońskich, bawarskich i szwabskich.
1286 07 10Tutejsze BRACTWO STRZELECKIE bierze udział w pierwszym odstrzale ptactwa, które zarządził BOLESŁAW I "KŁÓTLIWY".
1291Pierwszy dokument (zachowany) o Złotym Stoku.
1322/23Powstanie Księstwa Ziębickiego.
1331 11 03W Złotym Stoku istnieje parafia.
1336Hołd księcia Bolka II Ziębickiego dla króla Czech,
1344ZŁOTY STOK otrzymuje prawa miejskie i jest w posiadaniu rycerza Henryka Hugowica - polaka.
1348/50Epidemia zarazy zwanej "czarną śmiercią". Wymordowano żydów, których podejrzewano o sprowadzenie zarazy.
1356Kopalnię kupuje książę Bolko II Świdnicki.
1428Najstraszniejszy dla tutejszej okolicy rok wojen husyckich, kiedy to tam i z powrotem przewalały się przez Złoty Stok walczące strony, a każda rabowała, paliła i mordowała.
 Śmierć ostatniego PIASTA ZIEBICKIEGO, księcia Jana, pod Wielisławiem.
1453Hynko (Henryk) Kruszyna z Leuchtenbergu był jednym z najsłynniejszych w tej okolicy rycerzem-rabusiem. Jego syn, Wilhelm, w 1453 roku sprzedał m. i. Złoty Stok PODIEBRADOM, którzy doprowadzili go do ponownego rozkwitu.
1467Złoty Stok otrzymuje przywilej niższego sądownictwa.
1473Kryzys walutowy, bowiem w obiegu znajdowały się monety 15 różnych walut..
 Król MATEUSZ oblegał Paczków i Ząbkowice, a jego wojska plądrowały i rabowały m. i. Złoty Stok.
1484Książe Ziębicki, Henryk Starszy, udziela NAJSTARSZEGO PRZYWILEJU GÓRNICZEGO miastom Srebrna Góra i ZŁOTY STOK.
1491Ten sam książę nadaje w roku 1491 najważniejszy przywilej dotyczący sztolni dziedzicznej i dwóch pokładów na "ZŁOTYM OŚLE". Tym samym zostaje podniesiona ranga Złotego Stoku do "WOLNEGO MIASTA GÓRNICZEGO" wraz z nadaniem mu herbu.
1507Złoty Stok otrzymuje prawa mennicze.
1513W czwartek po postnej nocy roku 1513 książę Karol nadał przywileje CECHOM PIEKARZY I SZEWCÓW.
 Niesłychanie mroźna zima. wielu ludzi zamarzło na ulicy, a wszelkie wody wyschły,
1513/17Budowa kościoła katolickiego. Dokument wydany przez księcia Karola w dniu św. Trójcy 1513 roku świadczy, że kościół ten istniał już na 32 lata przed wybudowaniem jego wieży.
1513/14Spółka Fuggerów i Turzonów wykupuje udziały kopalni i huty.
1515W niedzielę Oculi 1515 roku szalał straszliwy huragan, który spustoszył miasto i wsie. W lipcu sierpniu tegoż roku miały miejsce straszliwe ulewy burzowe,
1520Zakończono budowę i oddano do użytku MENNICĘ
1529Niebezpieczeństwo tureckie zaczęło siać postrach. Złoty Stok przypisany został do trzeciego z czterech obwodów obronnych, na które podzielono Śląsk wśród poszczególnych pułkowników.
1530/37Ludność przechodzi na protestantyzm. Jest dokumentami udowodnione, że OPATOWIE z KAMIEŃCA próbowali zdławić ruch reformatorski groźbami i tp.
1543Miasto otrzymuje prawo "wyższego sądownictwa" a gwarkowie przywilej sądownictwa górniczego.
1545Zakończono budowę wieży tutejszego farnego kościoła ewangielickiego.
 Ziębiccy książęta JOACHIM, HENRYK, JAN i JERZY WYPOSAŻYLI TUTEJSZE MIASTO W PRZYWILEJE.
 Ze starych rachunków MENNICY da się udowodnić, że w 1544 roku wybito tutaj z miejscowego złota 5313 dukatów.
1547 06 01Synowie księcia Fryderyka II, Fryderyk III i Jerzy, otrzymali na własność kopalnie Złotego Stoku i Srebrnej Góry.
 Miejscowe gwarectwo przekazuje RADZIE MIEJSKIEJ darowiznę w wysokości 100 guldenów i 25 groszy,
1559Biskup brandenburski, Joachim, w imieniu swoich nieletnich braci stryjecznych daje potwierdzenie przywilejów tutejszemu cechowi obuwników.
1562Budowa wielkiego pieca. Założenie kasy brackiej.
1565Największy i najtragiczniejszy wypadek górniczny na tym terenie. Szyb "ZŁOTY OSIOŁ" zawalił się i pogrzebał na zawsze 90 górników.
 W tym to czasie złotostockie kopalnictwo złota chyliło się już wyraźnie ku upadkowi.
1569/70Założone w 1569 roku księgi w tutejszym ewangielickim kościele farnym poświadczają, iż zdecydowana większość mieszkańców miasta i okolicznych wsi była wyznania ewangielickiego. W 1570 roku w kościele ewangielickim udzielono 25 ślubów, ochrzczono 97 dzieci i pochowano 121 osób.
1572Cechy piekarzy i rzeźników otrzymują przywileje.
1577 04 25Cech kowali otrzymuje przywileje od książąt ziębickich, Henryka i Karola.
1577Ustanowiono nowy porządek policyjny, by przeciwdziałać pladze zuchwalców, złoczyńców i gwałcicieli, którzy szczególnie zagrażali uroczystościom weselnym, chrzcinom itp.
 Gorszące wybryki nakazano karać grzywnami aż do 25 dukatów, a za prostytucję wydziedziczano, chłostano lub wypędzano.
1580Książęta, Henryk i Karol, z powodu długów sprzedali miasto i kopalnię Wilhelmowi Ursynowi z Rozenbergu.
1583Wybudowana została kaplica cmentarna pod wezwaniem ŚWIĘTEJ TRÓJCY. W tym też roku dokonano pierwszego pogrzebu na starym cmentarzu katolickim, a było to 3 sierpnia.
1584Z cesarskiego nakazu wprowadzono na śląsku KALENDARZ GREGORIAŃSKI w miejsce JULIAŃSKIEGO. W związku z tym 7 styczeń został zapisany od razu jako 17 styczeń.
1590Peter WOCK z Rosenbergu staje się właścicielem miasta ZŁOTEGO STOKU po śmierci Wilhelma Ursyna z Rosenbergu. Peter WOCK z "osobliwej łaski i na wieczną pamiątkę" kazał herb miasta poprawić i poszerzyć tak, by na cały szyld herbu dopisano dwie złote litery P. W. i domalowano jedną czerwoną, pięciopłatkową różę.
1599Książę legnicko-brzeski, Joachim Fryderyk, odkupił miasto do petera WOCKA.
1600W tym roku płacono tutaj za pół korca pszenicy 6 talarów i 6 groszy, żyta - 6 talarów, jęczmienia - 5 talarów i 18 groszy, owasa - 2 talary i 9 groszy.
1601Cały drzewostan na Jaworniku oraz wszelki pozostały został oddany do dyspozycji miasta z przeznaczeniem na pomoc dla kopalni, by podtrzymać jej działalność.
1601 07 21Książe Legnicko-Brzeski, JOACHIM FRYDERYK, nadał tutejszemu miastu nowe przywileje i potwierdził wszystkie dotychczas posiadane.
1602 09 21Cechom kowali podków i broni, ślusarzom oraz puszkarzom nadano przywileje.
1608Straszliwe powodzie tutaj i na całym śląsku.
 Wprowadzono po raz pierwszy proch i lont do urabiania rudy w tutejszej kopalni.
1615 07 15Na oficjalne zaproszenie członkowie BRACTWA STRZELECKIEGO wzięli udział w zawodach zorga nizowanych w Lwówku Śl. Było to strzelanie bol cowe, puszkowe i przesłonowe.
1616Na zlecenie i koszt tutejszego mieszczanina, Michaela Stengla, interier kaplicy cmentarnej pod wezwaniem ŚWIĘTEJ TRÓJCY został ozdobiony pięknymi malowidłami biblijno-historycznymi. Fundator wraz z małżonką są pochowani w tej kaplicy.
1616 07 12Książe Legnicko-Brzeski, Jerzy Rudolf, potwierdził wszystkie przywileje dotychczas przyznane naszemu miastu.
1619Piękny sufit z pozłacanymi główkami aniołów, różami i tp. wykonano w ewangielickim kościele.
1620Mennica zostaje przeniesiona do Oławy. Budynek po mennicy zostaje przejęty przez urząd górniczy.
1622W smutnych czasach waśni religijnych, szczególnie w okresie wojny 30-letniej (1618-1648), również Złoty Stok, jak większość miast naszej prowincji, doznał dużych strat i był terenem niezwykłego okrucieństwa i gwałtów, czego przyczyną była m.i. bliskość Kłodzka, w którym zadomowiło się rozmaite żołdactwo.
1628Lato tego roku było pochmurne i mokre. Powodzie wyrządziły ogromne szkody w uprawach.
1629Ogród z przeznaczeniem na cmentarz ewangielicki zakupiono 24 kwietnia,
 W latach 1629/30 panowała tutaj straszna nędza i drożyzna. Chleb pieczono z czego się tylko dało, przy minimalnym udziale prawdziwej mąki.
1630 02 04Tutejsza ludność obserwowała z trwogą i zdumieniem znak ognisty na niebie.
 Na cholerę i inne choroby zmarło tutaj w tym roku 897 osób, wśród których 394 to wojskowi i uciekinierzy.
1631Książęta, Krystian i Jerzy, wydają walkierz i ordynację dla gwarków.
1632Katastrofa górnicza w szybie "SĘDZIEGO" pociąga za sobą 17 ofiar śmiertelnych.
1634 05 17Cesarscy jeźdźcy i rabusie splądrowali miasto, głównie ewangielicki kościół farny. Zabrali same wartościowe rzeczy.
1638 02 02O godzinie 4 wieczorem wybuchł wielki pożar w Rynku, który strawił 60 domów, ratusz, oba kościoły, wieżę kościoła parafialnego z 4 dzwonami i bijącym zegarem oraz wiele innych obiektów, 21 grudnia nastąpiło poświęcenie odbudowanego po pożarze kościoła farnego,
1643W tym roku Złoty Stok utracił 1291 ludzi w następstwie cholery.
1654 10 08W dniu dzisiejszym wprowadzono tutaj w życie tzw. ład STOLAC-TAXA. W następstwie wygórowanych żądań duchowieństwa katolickiego wiele ewangelickich rodzin opuściło Złoty Stok.
1663 09 02był dniem pokuty, modlitwy i postu z powodu dużego zagrożenia tureckiego i tatarskiego.
1664 12 27stał się wielkim świętem dziękczynienia z powodu zawieszenia na 20 lat broni z TURCJĄ. Od tego czasu "DZWON TURECKI" dzwonił już tylko wieczorem, podczas gdy poprzednio dzwonił również rano i w południe.
1665W okresie zimy widać było na niebie 3 bardzo duże komety. Jeszcze po św. Jerzym były wielkie mrozy i duży śnieg.
1666Rok straszliwej suszy, która spowodowała olbrzymie straty w zbiorach.
 5 sierpnia piorun zapalił zabudowania kupca BRIXENA na półulicy, które doszczętnie spłonęły.
1667W latach 1666/67 przechodziły po nieboskłonie komety, które wywoływały wśród ludności strach i zgrozę, gdyż uważano je za oznaki "BOŻEGO GNIEWU".
 Latem 1667 r. szalały tutaj huragany, które wyrządziły olbrzymie szkody. 26 lipca od uderzenia pioruna spłonął dom na ulicy Lądeckiej.
1670Niezwykle ostra zima. Jej ofiarami padło wielu ludzi i zwierząt domowych, szczególnie kóz, cieląt i drobiu.
1675 08 24śmierć ostatniego piasta, JERZEGO WILHELMA, w Legnicy. Po wymarciu dynastii PIASTÓW Złoty Stok i jego przemysł przypadły cesarzowi LEOPOLDOWI, a stało się to mimo ustalonego w 1537 roku dziedzictwa bratankowego.
1676 07 22Cesarz LEOPOLD potwierdza ważność wszystkich dotychczas nadanych przywilejów dla miasta i mieszczan, w tym bardzo stare przywileje "mentierstwa róży", a kopalnię przekazał na rzecz gminy.
1687 9 lipcana rozkaz rządu zamknięto tutejszy kościół ewangielicki i przekazano go 28 lipca katolickiemu kuratorowi.
1696 05 12Wielki tumult spowodowany zagrodzeniem drogi na cmentarz ewangielickiemu konduktowi pogrzebowemu.
1697 07 23Nastąpiła ugoda między katolikami i ewangielikami.
1698 07 02Ewangielikom odebrano również kościół św. Trójcy oraz szkołę.
1700Miasto liczy 1700 mieszkańców.
1699Cesarz Leopold nadaje cesarsko-królewskiemu śląskiemu nadstaroście górniczemu JOHANOWI von SCHARFENBERG prawo do całkowitego wykorzystywa nia kopalin Złotego Stoku.
1701Od tego roku całe górnictwo i hutnictwo Złotego Stoku jest nastawione już wyłącznie na arszenik.
1705 04 06Wprowadzono rozporządzeniem stosowanie wyłącznie wrocławskich jednostek miar i wag w miejsce dotąd używanych przeróżnych jednostek.
1707Ewangielikom oddano mały kościół (kaplicę cmentarną).
1708 04 03w tym to dniu katolicy zwrócili protestantom kościół famy. W międzyczasie gmina ewangielicka uległa takiemu zmniejszeniu, że w 1708 roku było tylko 12 chrztów, 20 pogrzebów i ani jednego ślubu.
1708Utworzono katolicki kuratalny kościół parafialny pod wezwaniem Zwiastowania NMP.
1711Decyzją cesarza Leopolda I całe tutejsze górnictwo przeszło na własność miasta.
 Zakończenie prac adaptacyjnych budynku Urzędu GÓRNICZEGO NA KOŚCIÓŁ KATOLICKI
1714Rada Miejska uzyskała z dzierżawy stawów miejskich 45 talarów. Stawy te nosiły następujące nazwy: brzozowy, cegielniany, czarny, cyrulikowy, szubienicowy i nowy,
1716Zima tego roku była tak ostra, że w stawach miejskich wyginęło 349 kop i 24 sztuk ryb.
1716 09 18Magistrat wydał rozporządzenie w sprawie dzierżawienia w Mąkolnie obu młynów miejskich, które podlegały jurysdykcji KLASZTORU w KAMIEŃCU.
1718Rada Miejska Złotego Stoku otrzymała przyzwolenie z Pragi zastosowania wobec mordercy rabunkowego, Josefa Grosspietscha, tortur przez założenie mu "BUTÓW HISZKAŃSKICH", jako pierwszego stopnia tortur rzeczywistych wynikających z józefiańskiego prawa gardłowo-sądowego.
1728Nastąpiło poświęcenie ewangielickiego cmentarza na "HUMLU". Powstał on na terenie dawnego pastwiska, a pierwszym, który spoczął na tym cmentarzu był organista, Krzysztof Sauermann.
1731Dzierżawca wapienników, Zygarund Kahler, wybudował na górze Krzyżowej kaplicę.
1733 05 26W trzeci dzień Zielonych świątek, o godzinie 1 w nocy, uderzeniem pioruna zostały zniszczone organy kościoła ewangielickiego, które były zbudowane w roku 1651.
1736Miasto otrzymuje od cesarza, Karola IV, potwierdzenie wszystkich swoich rozlicznych przywilejów.
1738Ówczesny organista i radca, Daniel Weimler, zlecił Michałowi Englerowi zbudowanie w kościele ewangielickim nowych organów, które były w użytku do końca tego kościoła. Kazał również przyozdobić ołtarz obrazem olejnym Mehlhorna "CHRYSTUS NA KRZYŻU".
1741/42Śląsk zostaje wcielony do Prus.
1757 03 20Urodził się tutaj dr Carl Benjamin HEINIZE, który przez 36 lat działał jako lekarz, a w pamięci ludzkiej pozostał jako dobroczyńca i kronikarz swojego ukochanego miasta - ZŁOTEGO STOKU
1769Złoty Stok staje się siedzibą Śląskiego GŁÓWNEGO URZĘDU GÓRNICZEGO.
1788Pożar znów strawił 6 domów znajdujących się przy ulicy Mąkolnickiej.
1793wykupienie przez 40 mieszczan domu, w którym były wynajmowane pomieszczenia dla 3 klasowej katolickiej szkoły podstawowej. Dom ten został podarowany gminie katolickiej,
1796 08 26/27W nocy padło pastwą płomieni 36 domów, a były przy tym ofiary śmiertelne: jeden górnik i 16-to letnia dziewczyna.
1799Przy ulicy CYRULIKA wybudowano szpital górniczy i urządzono go dla 10 chorych,
1801Walący się już budynek RATUSZA został rozebrany. W jego miejsce postawiono nowy - dzisiejszy RATUSZ.
1802Na Zielonym Planie piorun zabił mieszkańca Złotego Stoku.
 Z masy spadkowej ROSINY GROSSMANN została dobudowana kostnica do kaplicy cmentarnej,
1802 09 02Pierwszym dzieckiem zaszczepionym tutaj na ospę był Robert Winter, późniejszy senator i założyciel słynnej ZŁOTOSTOCKIEJ FABRYKI TABAKI.
1804 05 1/2Pożar strawił 4 domy, w tym budynek pierwszej cechowni "ZŁOTY OSIOŁ", Teraz w tym miejscu jest gospoda i winiarnia "POD ZŁOTA GWIAZDA".
1805Wybudowano nową hutę arszeniku. Która jest położona 1004 stóp nad poziomem Bałtyku.
 17 kwietnia spaliły się doszczętnie wszelkie zabudowania tutejszego młyna słodowego.
1807Założono pocztę, której dyliżans jeździł we wtorki i piątki do Ząbkowic.
 Wojna Napoleońska. W czasie oblężenia Nysy zdarzały się i w Złotym Stoku zbrojne potyczki.
1812 06 23W czasie rozpalania ogniska świętojańskiego na "Humlu" piorun zabił 2 mężczyzn.
 Kaplica na Górze Krzyżowej została powiększona o połowę.
1831Rozbiórka muru szubienicznego.
1832Epidemia cholery.
1833/34Mistrz stolarski Guenter zbudował z własnych środków finansowych kościół na Górze Krzyźo wej 38) . Mieszkanie dla pustelnika zostało dobudowane dopiero po roku 1850.
1836 04 10Wybuchł pożar, który obrócił w popiół większą część wschodniej i północnej ściany Rynku i graniczące z nią budynki przyległych posesji,
1837 01 23O 9-tej wieczorem spłonął dom Bractwa Strzeleckiego.
1840W tym roku wydobyto 19.721 centnarów rudy arsenowej i wyprodukowano z niej 2037 centnarów i 52,5 funta białego i żółtego szkła arszenikowego, mączki arszenikowej i sublimatu.
1841Wybudowano nowy budynek katolickiej szkoły z 4 izbami lekcyjnymi i 4 mieszkaniami dla na uczycieli 39) .
1842Dokonano rozbiórki zamku.
1846/50Budowa szosy Kłodzko - Nysa i Złoty Stok - Ząbkowice,
1851 10 03Odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły ewangielickiej.
1856 11 10Zmarł burmistrz, Alexander Richter, rycerz ORDERU CZERWONEGO ORŁA, który poniósł wielkie zasługi dla wydźwignięcia się naszego miasta.
1858Na niebie pojawiła się wspaniała kometa DONATA, której lekko zakrzywiony ogon mierzy 3,5 miliona mil. Jej niezwykły blask był podniecający. Czas obiegu komety został obliczony na 2101 lat, a więc będzie można ją znów oglądać w 3959 roku.
1860 04 20Nad ranem pożar strawił dom kupca nazwiskiem Mencel. W jego miejscu stoi teraz budynek restauracji "Pod Czarnym Orłem".
 W lipcu wystąpiły tak silne opady deszczu, że spowodowały powodzie.
1861 05 23Poświęcenie nowych dzwonów w kościele katolickim.
07 22Szkoły katolicka i ewangielicka zorganizowały wspólnie DZIEŃ DZIECKA.
1863W miesiącach kwiecień/maj na ulicy Długiej ułożono podziemny kanał ściekowy, przeplastre wano nawierzchnię i położono chodnik.
 6 czerwca, o 9 wieczorem zapaliły się 3 stodoły. Przypuszcza się podpalenie.
 18 października obchodzono uroczyście 50 rocznicę BITWY POD LIPSKIEM.
1866Jest to rok wojny prus przeciwko Austrii i w związku z tym miały tutaj miejsce przemarsze wojsk, transporty dla wojska i zakwaterowania rannych. Była przerwa w nauce szkolnej.
1875/77Budowa nowego katolickiego kościoła parafialnego i przekazanie go dla SŁUŻBY BOŻEJ.
1882Powstaje OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA. Mieszczanie organizują TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA ZŁOTEGO STOKU, a wraz z nim rozpoczęto urządza nie Złotego Jaru na miejsce spacerów, zabaw i wypoczynku świątecznego.
1883Oddany do służby BOŻEJ w 1877 roku nowy kościół katolicki doczekał się w tym roku poświęcenia, z którym były związane wielkie uroczystości.
1883Guettlerowie zakupują miasto i kopalnię 47).
1886/88Na przestrzeni tych lat wybudowana wiele nowych obiektów, które nadały miastu sympatyczniejszy wygląd.
 W kwietniu 1886 roku zmarł proboszcz parafii Złotego Stoku, ksiądz kanonik MAROWSKI, który ponad ćwierć wieku był gospodarzem i zarządcą tej parafii, a jego wspaniałym pomnikiem jest dzisiejszy kościół parafialny.
1889Reklama TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA ZŁOTEGO STOKU daje rezultaty: w tym roku spędzało wczasy u nas około 90 osób i gościło wiele wycieczek i indywidualnych turystów,
1890Liczba wczasowiczów przekroczyła już w tym roku 200 osób.
 Wprowadzenie się katolickiego klasztoru Sióstr Samarytanek.
 Załoga kopalni arsenu wzrosła do 200 osób.
 Fabrykant ZANGI buduje fabrykę zapałek, a fabrykant USE buduje piec pierścieniowy w swojej cegielni.
1891Wielkie powodzie w tej okolicy. Dyliżans pocztowy nie mógł jechać przez Kamieniec do Ząbkowic i przez pewien czas jeździł do Paczkowa.
 W tym roku wybudowano 5 nowych domów.
 Eksplozja w Fabryce Prochów i Lontów.
1892Jakiś zły przyjaciel tut. lekarza, dr-a JAHNa, zamieścił ogłoszenie, że w Złotym Stoku potrzebny jest drugi lekarz. W związku z tym na wiosnę sprowadził się tutaj drugi lekarz, Veit, który nagle zniknął na jesień tego roku; nikt nie wiedział gdzie się wyprowadził, a zadłużenia, które tutaj pozostawił stopniowo w całości pospłacał.
1893Na wakujące miejsce burmistrza naszego miasta zgłosiło się 101 kandydatów. Konkurs wygrał August Tschoecke, katolik, który był w historii miasta najznakomitszym burmistrzem, szczególnie zasłużonym dla szkolnictwa i poprawy warunków bytowych nauczycieli,
 Na wystawie światowej w Chicago produkty naszej huty arsenowej zostały wyróżnione medalem.
 W październiku znów eksplozja w fabryce prochów w Mąkolnie,
 Jesienią 1893 roku została zorganizowana sieć telefoniczna, którą można było przekazywać wiadomości między Złotym Stokiem - Mąkolnem - Laskami,
1894W wielką sobotę rano ekplozja w fabryce prochu w Mąkolnie pociągnęła za sobą 2 ofiary śmiertelne.
 Oddano do użytku wodociąg miejski ze zbiornikiem wody na ulicy Górniczej,
 1 czerwca została powołana do życia Miejska Kasa Oszczędności, która przyjmuje wkłady oszczędnościowe od 1 marki w-zwyż i daje 3,5%,
1895Obchody 200-lecia fabryki prochów w Mąkolnie.
 Na dzień 2 grudnia Złoty Stok zamieszkiwało 1097 mężczyzn i 1206 kobiet, razem 2303 mieszkańców.
 Od Magistratu do Kościoła położono nowy bruk.
1896Dokonano wszelkich uzgodnień budowy linii kolejowej Złoty Stok - Kamieniec. Dokonuje się wykupu gruntów i wybiera oferty firm.
 Postawiono w stanie surowym budynek Urzędu Sądowego,
 Jesienią 1896 roku zapłonęły, po raz pierwszy w historii naszego miasta, lampy elektryczne. Stało się to w mieszkaniu i biurach fabrykanta Hermanna Guettlera.
1897Oddano do użytku budynek Królewskiego Urzędu Sądowego.
 1 czerwca znów wprowadzono godzinę policyjną i wszystkie gospody musiały być zamykane 12 w nocy,
 W miejscu gospody POD ZŁOTĄ GWIAZDĄ wybudowano w latach 1895/97 piękny budynek narożny dla fabrykanta Guettlera 51).
 29 lipca straszliwe ulewy deszu spowodowały ogromne straty i utonęło wiele ludzi.
1898Zima 1897/98 była niezwykle łagodna, bez mrozu i śniegu, a na łąkach pojawiały się kwiaty.
 Od początku roku prace przygotowawcze budowy linii kolejowej nabrały dużego rozmachu.
 Robotnicy znaleźli w szlace w Złotym Jarze żelazne kleszcze, które mają kilkaset lat. Są podobne do dzisiejszych kleszczy, tylko cięższe i obskórne.
1899Znów bardzo łagodna zima 1898/99. 22 stycznia w ogrodzie plebanii w Mąkolnie zakwitły wonne fiołki.
 Znów eksplozja w Fabryce Prochów. Tym razem wyleciał w powietrze Oddział Nr 7 w Chwalisławiu; 2 zabitych i 2 rannych.
 Trwały intensywne prace nad budową linii kolejowej Złoty Stok - Kamieniec, które z powodu zimymusiały być przerwane w połowie grudnia. Krótkoprzed zakończeniem tych prac został zasypany zwałami ziemi polski robotnik, 18-letni SMOŁA, którego pochowano na tutejszym cmentarzu katolickim.
 Zbiory zbóż w 1899 roku były tutaj zupełnie dobre.
1900Cesarskim dekretem uznano rok 1900 za rozpoczynający wiek XX, a nie, jak to wielu sugerowało, kończący wiek XIX.
 Zima była ostra i długa; zginęło wiele dziczyzny.
 Do sieci wodociągowej została włączona woda z ujęć w Złotym Jarze.
 Burmistrz Tschoecke opuścił Złoty Stok w zwiąku z wybraniem go na burmistrza Ząbkowic. O stanowisko burmistrza złotego Stoku stanęło do konkursu 73 osoby, z których wybrano pana Josefa Boehmera.
 3 listopada otwarcie regulatnej komunikacji kole jowej Złoty Stok - Kamieniec.
1901Zima była normalna, tj. stosunkowo dużo śniegu i temperatury do - 25 °C. Miejscami ucierpiało żyto.
 Fabrykant Guettler popadł w tarapaty finansowe, spowodowane dużymi wydatkami na budowę kolei oraz modernizację Zakładów w Złotym Stoku i Mąkolnie.
 Produkcja prochów i lontów zmalała, gdyż pojawili się nowi producenci tych artykułów, szczególnie na Górnym Śląsku.
1902Zima 1901/02 była bardzo łagodna. Boże Narodzenie znów było bez śniegu. Ale i nie było lata.
 6 lutego w południe przeleciał nad Złotym Stokiem balon, którego pasażerami byli austriacki książę Salvator z małżonką i adjutant. Balon ten wyleciał o 10 rano z Wiednia i wylądował w miejscowości Biały Kościół k/Strzelina.
 Pociągi kursują na trasie Złoty Stok - Kamieniec- Złoty Stok 3 razy dziennie, a w okresie letnim podczas niedziel i świąt nawet 5 do 6 razy dziennie.
 Sztolnia Książęca została oddana do zwiedzania przez turystów.
1903Zima 1092/03 była ostrzejsza od poprzedniej, ale nie można ją nazwaó ostrą. Marzec był bardzo cie pły, ale później w maju i czerwcu było chłodno i nieprzyjemnie, w kwietniu spadły tak olbrzy mie masy śniegu, że wszelka komunikacja została całkowicie zahamowana w dniach 19 i 20.
 W marcu rozpoczęto budowę nowego budynku poczty.
 Liczba wczasowiczów w naszym mieście wyniosła znów około 200 osób.
1904Lato roku 1904 było nienormalne; tygodniami, a nawet miesiącami nie spadła kropla deszczu tylko prażyło ostre słońce, co spowodowało olbrzymie straty w zbiorach i rybach.
 Wybudowano pierwszy dom na "HUMLU".
 15 grudnia znów eksplozja w fabryce w Mąkolnie; Była to największa z dotychczasowych, gdyż detonację słyszano w Kłodzku, Ząbkowicach i Nysie, a budynki mieszkalne w pobliżu fabryki uległy zburzeniu. 8 robotników zginęło.
1909Po raz pierwszy zapłonęło światło elektryczne na ulicach Złotego Stoku.
191012 grudnia znów eksplozja w fabryce prochów Mąkolno - Chwalisław. Zginęło 2 robotników. Przyczyny eksplozji, podobnie jak w poprzednich wypadkach, nie są znane.
 Przez Złoty Stok jeździ już dużo samochodów, a w samym mieście są 4 samochody, z których 2 posiada właścicielka zakładów arsenowych i fa bryki prochów, a po jednym mają: dr med.Wilde i dr chemii Schaerfe.
 Na 1 grudnia miasto liczy 971 mężczyzn i 1129 kobiet.
19118 kwietnia wieczorem znów eksplozja Oddziału Nr 7 w Mąkolnie, giną przy tym 2 robotnicy.
 Gorące i bezdeszczowe lato; bardzo drogie produkty rolne.
 Ostateczne rezultaty spisu ludności na 1 grud nia 1910 są następujące: W Złotym Stoku 2100 mieszkańców, z tego 1796 katolików i 304 ewangielików. Powiat Ząbkowice liczy 45.312 mieszkańców, z tego 35.896 katolików, 9.286 ewangelików, 71 innych chrześcian i 56 żydów.
1912Rozpoczęcie budowy sanatorium na "HUMLU".
 Obok huty arszeniku rozpoczęto budowę fabryki lontów.
 W następstwie ubiegłorocznej suszy ceny mięsa i mleka osiągnęły nie notowany dotychczas wy soki poziom.
 Liczba urodzeń jest tego roku zastanawiająco niska i wynosi tylko 28 chłopców i 8 dziewczyn.
191331 stycznia szalał straszliwy huragan, który uszkodził prawie wszystkie dachy i powyrywał z korzeniami mnóstwo drzew.
 Firma Guettler rozpoczyna budowę sztolni "Gertruda".
 Spis rolny na 1 grudnia 1913 roku wykazał : Wogóle gospodarstw : 237; gospodarstw z by dłem : 91; Koni : 70; bydła: 150; owiec : 2; świń : 96; kóz : 113. Ogrodów owocowych: 196; drzew: 3348.
191415 lipca SIOSTRY BOROMEUSZKI obchodziły 25 lecie pobytu w Złotym. Stoku, co wiąże się z pełną działalnością szpitala.
 1 sierpnia wybucha wojna, która w znaczny sposób zmienia sytuację społeczną w naszym mieście. Najpierw napłynęły radosne wieści o zwycięstwach wojsk niemieckich lecz niedługo potem szpital, sanatorium i hotele zapełniły się rannymi żółnierzamia wiele rodzin już opłakuje tych co polegli.
 2 wybuchy w fabryce prochów w Mąkolnie; w każdym z nich ginie po dwóch robotników.
 Za rok 1914 zanotowano 48 urodzeń; 32 chłopców i 16 dziewcząt.
1915Do tutejszych szpitali rezerwy napływają setki rannych, m.i. z walk pod Lublinem.
 Rok wielkich powodzi. W czasie Jednej z nich następuje przerwanie wału "stawu hutniczego" i zalaniu ulegają magazyny Fabryki Zapałek.
191616 marca po raz pierwszy w historii ląduje tutaj na łące koło urzędu Celnego wojskowy dwupłatowiec, co wzbudza ogromne zainteresowa nie tutejszej ludności.
 Mimo ciężkich czasów wojennych zaopatrzenie w żywność Jest dobre, a liczba masarń wzrosła do 5.
 W zakładach Guettlera zostało zatrudnionych 50 Jeńców rosyjskich, a wapiennikach 12.
 5 lipca oberwanie chmury spowodowało zniszczenia w Złotym Stoku i Mąkolnie, gdzie zerwane zostały wszystkie mosty i znaczna część drogi przez wieś.
 Budowa nowej fabryki prochów i huty arszeniku postępują bardzo szybko naprzód w następstwie dużego napływu siły roboczej.
 Spis ludności wykazał niespotykaną w historii liczbę mieszkańców : 2953, z tego 1358 mężczyzn i 1203 kobiet. Poza tym mieści się w tej liczbie 172 żołnierzy i 220 jeńców wojennych.
1917Sytuacja żywnościowa jest bardzo poważna i zachodzi potrzeba bardzo oszczędnego gospodarowania żywnością, w drugim kwartale przydziały żywności zostały ograniczone do 1500 g chleba, 50 g masła i 350 g mięsa na tydzień na osobę.
1918W następstwie zawartego pokoju z Rosją jeńcy rosyjscy wracają stopniowo do ich ojczyzny, a w ich miejsce sprowadza się tutaj jeńców angielskich i serbskich.
 11 listopada przeciąga przez miasto pochód robotników i żołnierzy, a na jego czele 2 czerwoneflagi. Na wiecu przed ratuszem przemawiał członek RADY ŻOŁNIERSKIEJ.
 Po zawieszeniu broni zatrzymano również produkcję prochu w tutejszej fabryce amonowej.
 Napady i rabunki, szczególnie dla zdobycia żywności są na porządku dziennym, protesty robotników, objawiające się wybijaniem okien w mieszkaniach bogaczy. Ci ostatni opuszczają Złoty Stok.
1919Sztolnia "Gertruda" kopalni rudy arsebowej oddana do użytku i zaprzegi wożące rudę z szybu "Bogate Pocieszenie" znikną z ulic miasta.
 Przybyły do miasta 2 kompanie wojska niemieckiego, by pilnować granicy przed napaścią Czechów,
 Grabieże i napady mnożą się wraz z postępującą inflacją. Złodzieje próbowali w nocy ukraść jednej wdowie tłustą świnie ale zostali spłoszeni,
 30 października spadły niesamowite masy śniegu i poczyniły wielkie szkody.
1920Złodzieje ukradli piorunochrony z tutejszych magazynów prochów, co spowodowało duże zagrożenie dla miasta w czasie burzy.
 Miasto odkupiło od firmy Guettlera sanatorium na "HUMLU" z przeznaczeniem go na szkołę leśną. Nauka w tej szkole rozpoczęła się 5 października z 42 uczniami,
1921W plebiscycie na Górnym Śląsku bierze udział 64 z 67 uprawnionych do tego mieszkańców Złotego Stoku,
 Przy sztolni "Gertruda" wybudowano łamacz rudy i Biuro które ma wieżyczkę z dzwonem.
 Plaga kradzieży nie ustaje, ale i policja jest już bardzo sprawna w łapaniu złodzieji,
 Strajk na tle płacowym robotników i rzemieślników w tut, zakładach arsenowych od 9 do 30 września.
 Koncern "LIGNOSE" z Berlina odkupuje od Guettlera fabrykę prochów w Mąkolnie oraz fabrykę lontów w Złotym Stoku,
1922Susza czyni spustoszenia w zbiorach, ale duże zaniepokojenie ludności budzi galopująca inflacja.
1923Zloty Stok liczy 2960 mieszkańców, z tego 1415 mężczyzn i 1545 kobiet; 2340 katolików, 604 ewangielików i 16 innych wyznań. Liczba uprawnionych do renty inwalidów wojen nych wynosi 55, wdów wojennych - 11, sierot wojennych - 46. Szkoła katolicka liczy 333 uczniów Ewangielicka 52 Zawodowa 42 Ponadpodstawowa 24 uczniów.
 Wraz z ustaniem inflacji zmniejszyły się zacznie przestępstwa kryminalne.
1924Miasto liczy 2209 katolików, 539 ewangelików i 14 innych wyznań. Wśród obcokrajowców jest 175 czechów, 4 polaków, 5 rosjan i 4 szwajcarów. Spis rolny wykazał na 1 grudnia 1924 r.:
54 koni
122 sztuki bydła
7 owiec
77 świń
260 kóz
1898 drobiu.

Zagospodarowanie gruntów w maju 1924 wyglądało następująco:
428 mórg żyta ozimego
88 mórg koniczyny
200 mórg żyta jarego
76 mórg łąk
24 morgi owsa
16 mórg pastwisk
112 mórg ziemniaków
20 mórg buraków
1925Spis z 16 czerwca wykazał:
268 zamieszkałych domów mieszkalnych,
7 niezamieszkałych,
614 rodzin na gospodarstwach domowych,
93 samotnie żyjące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby,
6 gospod i hoteli,
3 instytucje,
37 gospodarstw rolnych,
1 gospodarstwo leśne,
133 zakłady rzemieślnicze.
1926Obszar miasta wynosi 665 ha 76 a 71 m2.
Liczba uczniów szkoły katolickiej wynosiła 328
klas podniesionych 57
szkoły ewangelickiej 51
szkoły zawodowej 52
szkoły gospodarstwa domowego 24.
1927Zakończono remont kapitalny kaplicy cmentarnej i w małej wieżyczce umieszczono z tej okazji dokument o następującej treści:

" DO WIADOMOŚCI PRZYSZŁYM POKOLENIOM.
W roku pańskim 1927 w czasie pontyfikatu Piusa XI, Hindenburga prezydenta rzeszy Republiki Niemieckiej, Adolfa kardynała Bertrama - arcybiskupa Wrocławia i Georga Schoedera - burmistrza tutejszego miasta, w roku złotego jubileuszu tutejszego kościoła parafialnego została gruntownie wyremontowana przez tutejszego budowniczego, Alfreda Schneidera, wybudowana w 1583 roku przez ewangielika, urzędnika górniczego nazwiskiem Kirchpauer, a od 1687 roku katolicka kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Trójcy; szczególnie całkowicie odnowiono tynki wewnętrzne i podłogę, a zmurszały dach przebudowano tak, że objekt stylem odpowiada lepiej kościołowi, niż to poprzednio miało miejsce.
W tym to czasie miasto liczy
2553 osoby a mianowicie
1198 mężczyzn,
1355 kobiet.

Z tego jest
2083 katolików
456 ewangelików
14 innych wyznań.

Cudzoziemców : 143 czechów, 4 polaków, 4 rosjan, 6 szwajcarów.
Liczba gospodarstw domowych 724, zakładów 116,
Reichenstein, d.15 września 1927 r.
Paul Woetzker, Proboszcz,
jednocześnie Superintendent Archiprezbiterianu w Paczkowie.
Pieczątka."
1928wydarzeniem był przelot nad Złotym Stokiem sterowca "ITALIA", który pod dowództwem generała NOBILE leciał na BIEGUN PÓŁNOCNY. Sterowiec przelatywał tak nisko, że złotostoczczanie mogli widzieć poszczególne osoby w gondoli.
 Wg spisu ustalono, iż na dzień 20 maja 1928 roku miasto liczy 1533 osoby dorosłe, w tym 369 w wieku 20-30 lat, 376 w wieku 30-40 lat, 278 ma 40-50 lat, 241 ma 50-60 lat, 192 ma 60-70 lat, 66 ma 7080 lat, a ponad 80 lat liczy sobie 11 mieszkańców.
 Pogoda tego roku katastrofalna dla rolnictwa i ogrodnictwa; mrozy w czerwcu.
1929 02 15Najzimniejszy dzień od 140 lat; w Kamieńcu zanotowano - 42 °C.
 Alkoholizm stał się poważnym problemem naszego życia. Kardynał Bertram dokonał poświęcenia wiel kiego szpitala dla alkoholików w Paczkowie.
1930Śląska Szkoła Leśna pozostanie w Złotym Stoku - taką decyzję podjęła ostateczne Rada Miejska po długiej i burzliwej debacie,
1931Na granicy w Złotym Stoku obserwuje się duży przemyt, papierosów i tytoniu. Wprowadzono ostre kary za naruszenie przepisów celnych;
1932 09 08Sąd specjalny odbył się nad kilkoma mieszkańcami, którzy sprowokowani przez SA-manów spuścili im lanie w czasie zorganizowanego w dniu 5 kwietnia 1932 roku koncertu. Jednym z oskarżonych był Karol BURDA.
19331000 lat GÓRNICTWA ZŁOTEGO STOKU Rząd we Wrocławiu nie zgłosił zastrzeżeń wobec projektu zorganizowania w 1933 roku obchodów milenijnych Złotego Stoku. Komitet Obchodów postanowił uroczystości te przeprowadzić w dniach od 2 do 9 lipca 1933 r. Uznano, iż rok 1933 jest rokiem wielu rocznic naszego miasta, a mianowicie:
600-lecie posiadania praw miejskich;
450-lecie podniesienia do godności wolnego miasta górniczego;
432-lecie nadania prawa do organizowania jarmarków;
388-lecie nadania herbu;
350-lecie kaplicy cmentarnej;
300-lecie wybuchu cholery, która pochłonęła 2/3 mieszkańców naszego miasta;
295 lat temu największy w historii miasta pożar;
w 1733 roku piorun zburzył zbudowane w 1651 roku zbudowane organy w kościele ewangielickim;
200-lecie kaplicy na Górze Krzyżowej, z tego 100 lat w obecnej postaci;
50-lecie przejęcia przez rodzinę Guettlerów Zakładów Górniczo-Hutniczych Arsenu.
50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Uroczystości, zaplanowane początkowo na 2-9.VII., zostały przeprowadzone od 12-20.VIII.1933
1935Wybudowanie i zasiedlenie 10 domów wybudowanych na "KOLONII" (ul.Kasprowicza).
 Oddanie do użytku basenu miejskiego.
1936Miasto liczy 2717 mieszkańców; 2185 katolików, 517 ewangielików i 15 innych wyznań.
1937 11 15Została oddana do ruchu nowowybudowana mleczarnia.
1938 01 25w czasie od 20°° do 21°° widoczna była na niebie przepiękna zorza polarna.
 Od 21 sierpnia padało przez 4 dni i noce co wywołało duże powodzie.
 6 października Złoty Stok przestał być przygranicznym miastem, jako następstwo układu monachijskiego.
1939 - 1945II wojna światowa. Od 1939 do końca 1944 roku zginęło na tej wojnie 61 mieszkańców Złotego Stoku.
1945 05 09Armia Czerwona wkracza do miasta.
05 12Kapitan Szarejko na czele I kompanii Il-go bat. I-szej Brygady Sudeckiej wchodzi do miasta.
07 15Jan Michałowski - pierwszy burmistrz polski, przejmuje władzę cywilną od komendanta radzieckiego
1945 08 07W mieście mieszka już 98 polaków.
 W m-cach sierpień - październik polacy uruchamiają wszystkie oddziały Przemysłu Arsenowego,
10 2234 dzieci rozpoczyna naukę w szkole polskiej,
1946W m-cu marcu przeprowadzane jest I-sze wysiedlenie niemeów.
 1 maja Zakłady Arsenowe przekazują państwu 8,2 kg złota.
 W miesiącu maju, miasto, które nosiło dotychczas 2 nazwy : Równe lub Rychłowiec, zostaje nazwane Złoty Stok, Autorem tej nazwy jest Sekretarz Urzędu Miejskiego, a późniejszy burmistrz miasta - Albin Nowicki.
 W m-cach lipcu i sierpniu II wysiedlenie niemców, 4 grudnia-uroczyście i hucznie obchodzona Barburka i na ten to dzień miasto liczyło 2342 mieszkańców, w tym 110 niemców,
 W miejsce, odchodzącego do Gliwic dyrektora "ARSENU" Maszewskiego, jego miejsce obejmujeYmgr inż. Zbigniew Rokosowski z dniem 1 grudnia 1946,
1947 01 19Wybory do SEIMU USTAWODAWCZEGO Rzeczpospolitej Polskiej, UB internuje na ten czas co światlej szych mieszkańców naszego miasta,
10 05W październiku organizuje się tutaj Gimnazjum Chemiczne i Szkoła Przemysłowa, Zajęcia odbywają się tylko w godzinach popołudniowych, pierwszym Dyrektorem tej placówki oświatowej jest kpt, w stanie spoczynku Władysław Kwaśny, a wykładow cami m.i. mgr Ślebodziński, mgr inż, Ożdżeński, mgr inż, Rokosowski, mgr inż, Kryczyński, mgr Eugenia Szczypińska, Mikoś Stanisław i inn.
1947 04 12Zakończenie egzaminem I-go kursu laborantów chemików, który trwał od października 1946 roku i był przeprowadzany wyłącznie w godzinach popołudniowych.
1948W miejsce odchodzącego do Ziębic burmistrza, Albina Nowickiego, zostaje wybrany burmistrzem Zbigniew Halkiewicz.
 We wrześniu 1948 roku, na podstawie zwykłych oszczer stw, zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu dyrektor naczelny zakładów Arsenowych, mgr inż. Zbigniew Rokosowski.
 13 grudnia nad miastem szaleje huragan, który wyrządził duże straty materialne.
1949 08 15Oberwanie chmury nad miastem; ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki tego kataklizmu usuwano przez kilka miesięcy.
1950Pierwsi absolwenci Gimnazjum Chemicznego i Szkoły Zawodowej. Powstaje Technikum Chemiczne.
1949Budynek byłego sądu i więzienia, w którym znajdował się posterunek MO, został adaptowany na budynek szkolny Gimnazjum Chemicznego i Szkoły Zawodowej.
 "Przemysł Arsenowy" - dotychczasowa nazwa kopalni i zakładów zostaje zaszyfrowana pod nazwą WYTWÓRNIA CHEMICZNA Nr 14.
1951Technikum Chemiczne zostaje przeniesione do Szopienic, Gimnazjum Chemiczne kończy swoją działalność. W objektach tych placówek powstaje Zasadnicza Szkoła Górnicza.
1955 24 styczniana przejeździe kolejowym w SOSNOWEJ wpadł pod pociąg relacji Złoty Stok - Kamieniec, około godz. 22.00 samochód ciężarowy wiążący z występów w Spółdzielni Produkcyjnej w Topoli zespół amatorski ze Złotego Stoku. Zginęły 4 młode osoby, a kilkoro zostało ciężko rannych. Była to największa tragiczna katastrofa samochodo wo-kolejowa w Złotym Stoku.
1956Oddanie do użytku nowowybudowanego DOMU MŁODEGO GÓRNIKA.
1958Szkoła podstawowa w Złotym Stoku została podzielona organizacyjnie na dwie samodzielne jednostki: Nr 1 i Nr 2. .
1960/61Całkowita likwidacja pionu arsenowego w tutejszych zakładach, które zmieniają nazwę z "KOPALNIA ARSENU" na "ZAKŁADY GÓRNICZO - CHEMICZNE".
1965 30 majaw dniu wyborów do Sejmu PRL, oberwanie chmury nad miastem, a liczne powodzie wyrządzają znaczne szkody.
 1 września rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Chemiczna, początkowo jako filia Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego w Ząbkowicach Śl.
1966Staraniem koła NOT powstaje IZBA PAMIĘCI GÓRNICTWA I HUTNICTWA ZŁOTA, tzw. Muzeum Złota, a 3 dużych izb i dużego korytarza użycza na ten cel Zakładowy Dom Kultury.
 Zostaje ostatecznie zamknięty stary cmentarz, którego początki datują się od 1583 roku. W to miejsce zostaje otwarty nowy cmentarz komunalny na przedłużeniu ul. Armii Czerwonej
1967Wybudowano na stoku Góry Krowiej wyciąg narciarski, który otrzymał nazwę MICHAŁÓWKA, jako wyraz uznania dla ówczenego gospodarza miasta, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej - Michała Szczepanowskiego. Ten to przewodniczący wniósł największy osobisty wkład w wyplastrowanie ulic miasta trylinką.
1968Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Chemicznej. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w dwuch największych zakładach miasta : ZGChem "Poiifarb" i ZCh "Termoplast-Erg".
1969Sztolnia Książęca, z XV wieku, zostaje udostępniona do zwiedzania. Sprawie tej patronują: koło PTTK i kierownictwo Kamieniołomu.
1971Zakłady Górniczo-Chemiczne oddają do użytku pierwszy wybudowany po wojnie blok mieszkalny z 30 mieszkaniami.
1972VIII Plener plastyków.
1973W dniach od 1 do 17 czerwca jest obchodzone 700-lecie GÓRNICTWA I HUTNICTWA ZŁOTA ZŁOTEGO STOKU.