strona g堯wna  
czwartek, 9 grudnia 2021; dzi imieniny: Delfina, Leokadii, Nataszy,
info:         
Filmiki | Og這szenia | Mapy | Forum Dyskusyjne | Ksi璕a Go軼i
Z這ty Stok
 
Kopalnia
 
Z這to
 
Z這t闚ka
 
 

 Filmy 
 
Tyrolka 2 Le郾y Park Przygody Skalisko Z這ty Stok

Powi瘯sz ten fim

Zobacz wszystkie filmy

 * * * 
 
Z這ty Stok mapka
Z這ty Stok mapka


mapka regionu
mapka regionu
   Prawo probiercze   

Dziennik Ustaw z dnia 28 czerwca 1993 r. Nr 55 poz. 249
Art. 1. 1.Wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj obowi您kowi badania i cechowania przez organy administracji probierczej, kt鏎ymi s:
1) Prezes G堯wnego Urz璠u Miar, zwany dalej "Prezesem Urz璠u",
2) dyrektorzy okr璕owych urz璠闚 probierczych,
3) naczelnicy obwodowych urz璠闚 probierczych.
2. Organy administracji probierczej wykonuj swoje zadania przy pomocy podleg造ch im urz璠闚.
Art.2. Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy s: platyna, z這to, srebro i metale z grup platynowc闚: iryd, osm, pallad, rod i ruten, w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.
Art. 3. 1. Zawarto嗆 metalu szlachetnego w wyrobach okre郵a si pr鏏.
2. Pr鏏a jest to stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu, wyra穎ny w cz窷ciach tysi璚znych.
Art.4. Wyr鏏 odpowiada danej pr鏏ie, je瞠li zawarto嗆 metalu szlachetnego nie jest mniejsza od przewidzianej dla danej pr鏏y.
Art. 5. Prezes Urz璠u ustali:
1) pr鏏y dla wyrob闚 z metali szlachetnych,
2) wymagania, jakim powinny odpowiada wyroby z metali szlachetnych zg豉szane do badania i cechowania, tryb zg豉szania, metody badania oraz wzory cech probierczych i spos鏏 cechowania tych wyrob闚,
3) spos鏏 post瘼owania z wyrobami z metali szlachetnych nie odpowiadaj帷ymi najni窺zej pr鏏ie, ustalonej zgodnie z pkt 1,
4) warunki, jakim powinny odpowiada stopy metali szlachetnych stosowane do wytwarzania wyrob闚.
Art. 6. 1. Wyroby z metali szlachetnych, odpowiadaj帷e pr鏏om ustalonym na podstawie art. 5 pkt 1, oznaczane s cech probiercz, w豉軼iw dla metalu szlachetnego i pr鏏y.
2. Oznaczenie wyrobu cech probiercz ma charakter decyzji administracyjnej.
Art. 7. 1. Do obrotu handlowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mog by wprowadzone tylko takie wyroby z metali szlachetnych, kt鏎e zosta造 oznaczone polsk cech probiercz.
2. Prezes Urz璠u mo瞠 zwolni od obowi您ku badania i cechowania wyroby z metali szlachetnych sprowadzane z zagranicy i oznaczone cech urz璠u probierczego kraju, w kt鏎ym zosta造 wyprodukowane, je瞠li zawarto嗆 czystego metalu szlachetnego w tych wyrobach nie jest mniejsza od pr鏏y najni窺zej, ustalonej na podstawie art. 5 pkt 1.
3. Zwolnienie od obowi您ku zg這szenia do badania i ocechowania wyrob闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2, nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 8. 1. Obowi您ek zg豉szania do badania i cechowania nie dotyczy:
1) wyrob闚 dawnego pochodzenia, maj帷ych warto嗆 historyczn lub artystyczn,
2) narz璠zi i aparat闚 lub ich cz窷ci, s逝膨cych do cel闚 naukowych, leczniczych i przemys這wych,
3) odznak, order闚, odznacze pa雟twowych i innych,
4) inkrustacji,
5) monet, chocia瘺y stanowi造 cz窷ci sk豉dowe wyrob闚 z metali szlachetnych,
6) surowc闚 i p馧fabrykat闚 oraz z這mu, w szczeg鏊no軼i blok闚, sztab, zlewk闚, blach, ta鄉, drutu, z zastrze瞠niem art. 11.
2. Kryteria kwalifikacji wyrob闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1, okre郵a prezes Urz璠u w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki.
Art. 9. 1. Wyroby z platyny lub wyroby ze z這ta o masie mniejszej ni 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie mniejszej ni 2 gramy w sztuce lub w dw鏂h sztukach, gdy w obrocie handlowym stanowi par - nie podlegaj obowi您kowi badania i cechowania. Wyroby te powinny odpowiada jednej z pr鏏 ustalonych na podstawie art. 5 pkt 1.
2. Wyroby, o kt鏎ych mowa w ust. 1, powinny by zaopatrzone przez wprowadzaj帷ego je do obrotu w informacj o ich masie i pr鏏ie.
Art. 10. Przedmioty, o kt鏎ych mowa w art. 8 i 9, mog by badane i cechowane na wniosek zg豉szaj帷ego.
Art. 11. Przepisy ustawy dotycz帷e wyrob闚 z metali szlachetnych stosuje si odpowiednio do p馧fabrykat闚 z metali szlachetnych, przeznaczonych do cel闚 dentystycznych.
Art.l2. Wyroby z metali nieszlachetnych, pokryte pow這k z metali szlachetnych albo z wygl康u przypominaj帷e wyroby z metali szlachetnych, powinny by przez wytw鏎c lub sprzedawc oznaczone oznaczeniem "metal" albo "met", albo w inny spos鏏 uzgodniony z w豉軼iwym miejscowo urz璠em probierczym.
Art. 13.1. Nowo wytworzone wyroby z metali szlachetnych powinny by oznaczone znakiem wytw鏎cy.
2. Wytw鏎cy wyrob闚 o kt鏎ych mowa w ust. 1, s obowi您ani uzgodni swe znaki imienne we w豉軼iwych terytorialnie okr璕owych urz璠ach probierczych i zg這si je w tych urz璠ach do ewidencji.
Art. l4. Sprzedawcy wyrob闚 z metali szlachetnych i z這tnicy s obowi您ani wywiesi w miejscu widocznym dla klient闚 wzory cech probierczych.
Art. 15.1. Nadz鏎 nad przestrzeganiem przepis闚 ustawy sprawuj organy administracji probierczej.
2. Upowa積ieni pracownicy urz璠闚 probierczych s uprawnieni do sprawowania nadzoru w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzeda篡 wyrob闚 z metali szlachetnych.
Art. 16.1. Za czynno軼i urz璠闚 probierczych pobierane s op豉ty.
2.Wysoko嗆 op豉t okre郵i Prezes Urz璠u w porozumieniu z Ministrem Finans闚.
3. Nie uiszczone w terminie nale積o軼i za czynno軼i urz璠闚 probierczych podlegaj 軼i庵ni璚iu w trybie egzekucji administracyjnej 鈍iadcze pieni篹nych. Do nale積o軼i tych stosuje si odpowiednio przepisy o zobowi您aniach podatkowych.
Art. 17. Kto:
1) wprowadza do obrotu handlowego nie ocechowane wyroby z metali szlachetnych,
2) nie dope軟ia obowi您ku okre郵onego w art. 13 ust. 1 lub 2 albo w art. 14,
3) wprowadza do obrotu handlowego wyroby nie oznaczone w my郵 art. 12,
- podlega karze grzywny.
Art. 18. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 17 nast瘼uje w trybie przepis闚 Kodeksu post瘼owania w sprawach o wykroczenia.
Art. 19. Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz.U. nr 39, poz. 173 i z 1989 r.nr 35, poz. 192).
Art. 20. Ustawa wchodzi w 篡cie z dniem 1 stycznia 1994 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wa喚sa