strona główna  
wtorek, 9 sierpnia 2022; dziś imieniny: Rolanda, Romana, Romualda,
info:         
Filmiki | Ogłoszenia | Mapy | Forum Dyskusyjne | Księga Gości
Złoty Stok
 
Kopalnia
 
Złoto
 
Złotówka
 
 

 Filmy 
 
Tyrolka Złoty Stok

Powiększ ten fim

Zobacz wszystkie filmy

 * * * 
 
Złoty Stok mapka
Złoty Stok mapka


mapka regionu
mapka regionu
   Ks. Prałat Adam Matkowski   

Dnia 3 listopada 2006 r., Kapituła Nagrody "Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok", wybrała:

Ks. Prałata Adama Matkowskiego

i nadała mu tytuł:

"Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok"

 Ks. Prałat Adam Matkowski

Uzasadnienie:

Kapituła Nagrody, na zbiorowy wniosek mieszkańców Gminy Złoty Stok oraz Komisji Gospodarki i Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej uznała, że ks. Prałat Adam Matkowski zasługuje na wyróżnienie za osiągnięcia w utrwalaniu dziedzictwa materialnej i duchowej kultury chrześcijańskiej, a szczególnie za bezprzykładną troskę o renowację obiektów sakralnych w sołectwach i Złotym Stoku.Poniżej wspomniana Uchwała:

U c h w a ł a Nr 9/06
Kapituły nagrody honorowej "Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok"
z dnia 3 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru kandydata do nagrody.


Zgodnie z §10 ust. 3 uchwały Nr XXXII/200/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005 r. Kapituła Nagrody u c h w a l a co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosków o nadanie nagrody postanawia wybrać Ks. Prałata Adama Matkowskiego i nadać mu tytuł: "Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członkowie Kapituły:
  1. Zboińska Ludwika - Laureat nagrody z roku ubiegłego
  2. Tichanowicz Wanda - Laureat nagrody z roku ubiegłego
  3. Samburski Stefan - Laureat nagrody z roku ubiegłego
  4. Gołębiowski Stanisław - Burmistrz
  5. Jerzy Tichanowicz - Przewodniczący RM
  6. Pietrusiów Waleria - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  7. Kościółek Andrzej - Przewodniczący Komisji Budżetowej
  8. Gawłowski Henryk - Przewodniczący Komisji Edukacji
  9. Wisła Ryszard - Przewodniczący Komisji Gospodarki