Czy potrzebna nam Straż Miejska?

_tomek
Gwarek
Gwarek
Posty: 2474
Rejestracja: piątek 04 cze 2010, 23:52
Relacja: Mieszkaniec
Kontakt:

Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: _tomek » wtorek 29 mar 2011, 21:05

Powiecie...przecież była...co się z nią stało - może była niepotrzebna?

Przeszukałem BIP pod hasłem "straż miejska" i sporo tego znalazłem...Straż Miejską zlikwidował burmistrz - w dosyć ciekawy sposób....poczytajcie czym się zajmowała i jak się zakończyła..
4.12.2002 r. ? II sesja Rady Miejskiej
W. Wieja wnioskował:
- by straż miejska przeprowadzała dzieci przez skrzyżowanie dodatkowo ok. godz.
11.30,


Protokół Nr III/2002
z III sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku odbytej
w siedzibie Rady Miejskiej w Złotym Stoku ? Rynek 22
dnia 30 grudnia 2002 r.

Radny Z. Alchimowicz zapytał, co ze Strażą Miejską?

Burmistrz wyjaśnił, że przygotowywany jest nowy schemat organizacyjny urzędu miasta, w którym
zakładane są oszczędności. Z przeniesieniem strażników są problemy natury formalno-prawnej i
duże obostrzenia dla kandydatów na policjantów.Sprawozdanie z prac Burmistrza mi?dzy sesjami.
30.08.2003 - 02.10.2003 r.

Straż Miejska:
1. Przeprowadzono 2 interwencje,
2. Wspólne służby z Policją ? 2
3. Wydano 8 pouczeń,
4. Nałożono 1 mandat w kwocie 200 zł.
5. Konwojowano wartości pieniężne z ZTIF ? 1
6. Zabezpieczano imprezę masową,
7. Wystawiono 7 nakazów porządkowych,
8. Udział w Komisji ? 1
9. Stwierdzono uszkodzenie mienia gminnego (droga) ? 1
10. Przeprowadzono Akcję Posesja w Złotym Stoku
11. Prowadzono stały nadzór nad przejściem dla pieszych


12.02.2003 r. ? V sesja Rady Miejskiej
Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami ? pytania zadawali: J. Tichanowicz, A.
Kościółek, W. Pietrusiów, I. Sosnowski, J. Wargacki, H. Gawłowski, W. Giża
Odpowiedzi Burmistrza:
- w Gminie pozostanie jeden strażnik miejski niższy rangą. Dotychczasowy Komendant
przechodzi do Referatu Integracji Społecznej i Bezpieczeństwa,


31.03.2003 r. ? VI sesja Rady Miejskiej
Komendant Straży Miejskiej przedstawił Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej
za 2002 rok będące załącznikiem do protokołu z sesji.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2002 rok.
Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Gaweł przedstawił pokrótce sprawozdanie z
działalności straży za 2002 rok, udzielając wyjaśnień na zadawane pytania:

H. Gawłowski wnioskował o wyegzekwowanie od właścicieli pustostanów (jednym z nich
jest Bank) w Chwalisławiu uporządkowanie terenu wokół, inaczej ukarać mandatem.

Z. Alchimowicz wnioskował o uporządkowanie miejsca składowania odzieży w kontenerach.
W związku z nasilającymi się pożarami łąk, J. Tichanowicz zaproponował, aby zaraz po
alarmie strażnik miejski zgłosił policji podejrzenie podpalenia przez właściciela, co być
może zmniejszy poczucie bezkarności wśród ludzi.

Z. Gaweł zauważył, że takie doniesienie ma prawo złożyć straż pożarna, może spisać też
notatkę.

A. Kościółek stwierdził, że straż pożarna wraz ze strażą miejską powinni zrobić mocną akcję informacyjną na temat szkodliwości wypalania traw.

J. Tichanowicz zauważył, że w wywiadzie do Wiadomości Powiatowych z 20 lutego 2003 r.
Burmistrz podaje informacje o zwolnieniu straży miejskiej, czy w świetle szerzącego się
niebezpieczeństwa nie będzie to pochopna decyzja?

J. Wargacki stwierdził, ze stan bezpieczeństwa w gminie przedstawia się mało okazale, a
może być jeszcze gorzej, ponieważ planowana jest reforma policji i straży granicznej.

Burmistrz wyjaśnił, że nie można się obwiniać tym, że likwidacja straży miejskiej zwiększy
napady, one były i dopóki prokurator będzie ich wypuszczał, nic się nie zmieni.

Poinformował radę, że od jutra będzie tylko 1 strażnik miejski, nie ma możliwości
zainstalowania świateł ostrzegawczych na przejściu, dlatego do końca roku strażnik miejski
będzie nadal przeprowadzał dzieci.

Rada Miejska większością głosów (13 za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania ? R. Wisła) pozytywnie oceniła działalność straży miejskiej.

Protokół Nr VII/2003
z VII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku odbytej
w siedzibie OSP w Złotym Stoku ? przy ul. Wiejskiej 2
dnia 30 kwietnia 2003 r.

A. Kościółek zapytał, czy organizowane są patrole straży miejskiej z policją i czy
likwidacja jednego strażnika nie zmniejszy bezpieczeństwa mieszkańców gminy?
Burmistrz wyjaśnił, że policja nie wystąpiła z inicjatywą kolejnych patroli

Protokół Nr IX/2003
z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku odbytej w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku przy ul. 3 Maja 10
dnia 30 maja 2003 r.

R. Kowalska wnioskowała o systematyczne dyżurowanie strażnika miejskiego na
przejściu, gdyż zdarzają się sytuacje, że małe dzieci przechodzą same i narażone są na b.
duże niebezpieczeństwo.
Burmistrz wyjaśnił chwilową nieobecność strażnika, gdyż zmuszony był wysłać go na
szkolenie.

Protokół Nr XI/2003
z XI sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku odbytej
w siedzibie Rady Miejskiej w Złotym Stoku ? Rynek 22
dnia 29 sierpnia 2003 r.

W. Wieja zauważył, że owszem wyremontowano elewacje, jednak nie potrafimy tego
uszanować (ślady po piłce na ogrodzeniu mennicy).
A. Kościółek zauważył, że powinna tego pilnować m. in. Straż Miejska.

W budżecie na 2004
Dochodami rozdz. 75416 są:
- wpływy z tytułu nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską zaplanowana na
poziomie przewidywanego wykonania w 2003 r. tj. 1.500 zł.

Rozdz. 75416 ? Staż Miejska ? zaplanowana kwota na wydatki tego rozdziału wynosi
9.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r., które wyniesie 53.000 zł,
zakłada się spadek o 83%. Zmniejszenie wydatków wiąże się z likwidacją straży miejskiej
z dniem 8 marca 2004 r. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na:
- wynagrodzenia osobowe ? 5.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne? 1.870 zł
- pochodne od płac? 1.830 zł
- zakup materiałów i usług ? 300 zł


17.02.2004 r. ? XV sesja Rady Miejskiej

Informację z działalności Straży Miejskiej złożył Komendant Z. Gaweł.
W 2003 r. zatrudniony był tylko jeden strażnik M. Jędrzejowski.
W 2003 r. udzielono
128 pouczeń,
34 mandaty,
87 nakazów porządkowych,
12 interwencji (dewastacje, awantury sąsiedzkie), kontrole sklepów, nietrzeźwych, obcych,
udział w akcjach porządkowych ?Akcja posesja? oraz ochrona dzieci szkolnych.


Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Straży Miejskiej. W trakcie dyskusji przeciw całkowitej likwidacji wypowiedzieli się: J. Wargacki, I. Sosnowski, J. Tichanowicz, A. Kościółek. Biorąc pod uwagę utrzymanie czystości, ładu i bezpieczeństwa w Gminie oraz braku osób którym przekazano by uprawnienia: nakładania mandatów, składania wniosków do sądu oraz udzielania upomnień ? Rada Miejska większością głosów odrzuciła uchwałę o likwidacji.

18.03.2004 r. ? XVI sesja Rady Miejskiej

Uchwalono Budżet Miasta i Gminy na 2004 rok. Nie ujęcie w budżecie środków na Straż Miejską podzieliło radnych. Według Burmistrza przepisy wymagają min. 2 strażników (w tym jeden komendant), a koszt ich utrzymania wynosiłby 70 tys. zł., natomiast posiadanie jednego strażnika jest sprzeczne z prawem. Radni głosami: 9 za, 5 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania ? przyjęli budżet. Zobowiązano Burmistrza do przedstawienia zakresu czynności pracowników Urzędu którym rozdzielono obowiązki strażników dot. porządku i bezpieczeństwa.

22 kwietnia 2004 r. ? XVII sesja RM
Uchwały o likwidacji Straży Miejskiej nie podjęto (7 za, 7 przeciw).
Zarzucono Burmistrzowi, że wbrew opinii Komisji Budżetowej i Klubu ?Niezależni? wyłączył z budżetu na
2004 r. środki na straż miejską. Przewodniczącemu Rady zarzucono, że nie poddał pod głosowanie
wniosku o pozostawienie kwoty 30.725,-zł. na utrzymanie straży. Burmistrz stwierdził, że projekt jest
ostateczny uwzględniający wiele poprawek wniesionych przez radnych. Powyższa kwota nie wystarcza
na utrzymanie straży, gdyż musiałoby być dwóch strażników. Obowiązki straży bez prawa nakładania
mandatów rozdzielił między pracowników urzędu.

3 czerwca 2004 r. ? XVIII sesja RM
Wniesioną przez Burmistrza uchwałę o likwidacji Straży Miejskiej ponownie odrzucono (2 za, 9 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosowania).
I to jest ostatnia informacja jaką znalazłem....nie ma zmiany budżetu więc sądzę, że pieniądze się skończyły...i tyle...a radni mogli się nie zgadzać...ale przyjeli budżet (i go nie zmienili...)

Ciekawostką jest;
Uchwała Nr XXIII/150/04
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w 2005 r.

Nadzór nad prawidłowością poboru opłat targowych na targowisku sprawuje Straż Miejska a w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych z pobierającym opłatę
targową ? Skarbnik Gminy.
W 2005 już przecież nie istniała :)
tyle historii....
------------------------------

Moim zdaniem Straż Miejską rozwiązano w okresie kiedy mogła się zacząć opłacać...dwa fotoradary zapewniłyby pracę dla kilku osób..i dochody dla gminy...dziś już to niemożliwe...

Spratus
Gwarek
Gwarek
Posty: 398
Rejestracja: niedziela 08 lis 2009, 23:18
Relacja: Mieszkaniec
GG: 9970970

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: Spratus » wtorek 29 mar 2011, 21:45

Rzeczony "komendant" straży miejskiej, zaprzyjaźnił się z burmistrzem i widocznie uznał, że nie przystoi mu dłużej chodzić w granatowym mundurze z żółtymi dystynkcjami, a dla drugiego nie ma co trzymać. Potrzeba nam strazy miejskiej skoro już nie ma policji. Biegają bezpańskei psy, szerzy się chuligaństwo. No.

bułka
Gwarek
Gwarek
Posty: 402
Rejestracja: wtorek 07 wrz 2010, 20:54
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: bułka » wtorek 29 mar 2011, 21:58

jestem za. straż miejska bardzo poprawiłaby bezpieczeństwo miasta.
Do tego dochodzą mandaty - czy te pieniądze idą do gminy (chyba tak)?. Zawsze to jakis wpływ gotówki. Ile jest takich miejsc gdzie nie wolno parkować a stoi mnóstwo aut? No a na naszym nowym "rondzie" to dopiero było by mandatów. Niedawno znowu ktoś wyskoczył mi z przyzwyczajenia "pod prąd".

Dodatkowo łobuzy musiałyby się miec na baczności.
Monitoring miasta i straż to super sprawa moim zdaniem.

Myślę, że można by zrobić jakieś sondaże i zebrać podpisy mieszkańców (referendum itp) to wtedy burmistrz będzie zobligowany do jakichś kroków.

Mentalista
Gwarek
Gwarek
Posty: 336
Rejestracja: czwartek 09 gru 2010, 18:55
Relacja: Sympatyk

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: Mentalista » wtorek 29 mar 2011, 22:03

Spratus pisze:że nie przystoi mu dłużej chodzić w granatowym mundurze z żółtymi dystynkcjami
Ale spokojnie ten komendant był podobno w randze półkownika!!! Tak więc jeszcze z rok straż miejska by poistniała i byśmy się generała dwuosobowej brygady dorobili. A straży to nam trzeba jak świni sztućców. Jeszcze chwilę to policji, poczty i magistratu nie będzie. Będziemy jeździć do Kamieńca do tych instytucji a przed ZS szlaban postawią, który będzie otwierany np. o 8 aby turyści mogli kopalnię i skalisko zaliczyć i o 18 zamykany - tak dla bezpieczeństwa. Miszkanie w tej strefie na własne ryzyko.
Tomku chyba nie trafiłeś z temmatem - jak byli nic się nie działo (poza tym jak rozwalili służbowy samochód w niejasnych okolicznościach) a jak ich nie ma (są ale na innych stanowiskach - takie przywiązanie do magistratu) to też nic się nie zmieniło - trawy dalej wypalają. :P

Awatar użytkownika
pablo
Rotman
Rotman
Posty: 235
Rejestracja: wtorek 29 mar 2011, 21:38
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: pablo » wtorek 29 mar 2011, 22:08

straż by się przydała ale na pewno nie i z przeszłości bo być funkcjonariuszem i wystawiać mandaty tylko gdy ktoś patrzy .....to raczej nie
a na początek jakby się po stoku przeszli tak z dwóch to by się napisali mandatów


ale lepiej żeby nie było bo blankiety wkoncu na mandaty sie skończą i nie blenda mieli kasy aby kupić i będzie koniec a zatem po co ma kasa na dziadostwo z gminy uciekać

_tomek
Gwarek
Gwarek
Posty: 2474
Rejestracja: piątek 04 cze 2010, 23:52
Relacja: Mieszkaniec
Kontakt:

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: _tomek » wtorek 29 mar 2011, 22:16

Mentalista pisze:Tomku chyba nie trafiłeś z temmatem - jak byli nic się nie działo (poza tym jak rozwalili służbowy samochód w niejasnych okolicznościach) a jak ich nie ma (są ale na innych stanowiskach - takie przywiązanie do magistratu) to też nic się nie zmieniło - trawy dalej wypalają. :P
Hehe, trafiłem z tematem, bo jest dyskusja.

Tak, polonez się skasował :) sam...no ale to był zbytek...w ZS to rower w zupełności wystarcza :)

tematy jest ciekawy...
bo może i bezpańskie psy by powyłapywali, dzikie wysypiska namierzyli itd..dwóch facetów spacerujących całymi dniami po mieście...z nudów by coś zrobili...

bułka, ale te mandaty za parkowanie - to nam - mieszkańcom by przywalili...a nie zauważyłem problemów z parkowaniem w rynku, ani trudności w przejeździe...fakt - jest bonanza, ale czy to nam przeszkadza...do tego nam chyba jednak niepotrzebni :)

To co boli i do czego by się przydali w tym mieście to syf...po prostu śmiecie na ulicach...

bułka
Gwarek
Gwarek
Posty: 402
Rejestracja: wtorek 07 wrz 2010, 20:54
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: bułka » wtorek 29 mar 2011, 22:21

no wiesz ja sama pewnie wychapałabym sporo tych mandatów no ale jak mowa o straży miejskiej to bierzmy ich jak pannę młodą- ze wszystkimi wadami i zaletami :-)
No wiesz gadanie typu chcę arbuza ale bez pestek...nidyrydy

Awatar użytkownika
pablo
Rotman
Rotman
Posty: 235
Rejestracja: wtorek 29 mar 2011, 21:38
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: pablo » wtorek 29 mar 2011, 22:26

ale straż miejska w zloty stoku to powinno być inaczej ... straż wiejska :D
a tak w ogóle to problem śmieci i bezpańskich psów jest w każdym mieście tylko ze w większych miastach automatycznie ktoś sie tym zajmie w stoku jak znaleźli psa to nawet nie mieli gdzie go trzymać i martwili się jak sie szybko pozbyć i kto będzie kupywal karmę noo chyba ze burmistrz od swojego psa by przyniósł .http://zlotystok.pl/asp/pl_start.asp?ty ... ja=artykul

Mentalista
Gwarek
Gwarek
Posty: 336
Rejestracja: czwartek 09 gru 2010, 18:55
Relacja: Sympatyk

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: Mentalista » wtorek 29 mar 2011, 22:29

_tomek pisze:bo może i bezpańskie psy by powyłapywali, dzikie wysypiska namierzyli itd
Psów ruszyć nie mogą bo musi zrobić to weterynarz lub inna firma, która ma podpisaną umowę z magistratem - to na poważnie. A już żartobliwie czy Ty Tomku na weekend nie robisz za strażnika i nie wyszukujesz tzw. dzikich wysypisk i syfu w mieście. Robisz zdjęcia, publikujesz je na forum i co - coś się zmienia - nic. Dwa miesiące temu np. wstawiłeś zdjęcie syfu na osiedlu na przeciwko supersamu i do dzisiaj jest jak było a nawet może i ktoś tam coś dorzucił. Ale zastrzegam sobie, że nie jest to krytyka Twojej osoby.
Po prostu to nic nie daje - pozostaje tylko ironia i pożałowanie tego miasta złotej przygody.

bułka
Gwarek
Gwarek
Posty: 402
Rejestracja: wtorek 07 wrz 2010, 20:54
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: bułka » wtorek 29 mar 2011, 22:31

he he z tym psem to było śmiesznie bo go na pace w klatce trzymali i akurat szłam i się mnie urzędnicy zapytali czy nie chcemy pas na kopalni - psy to oni nam chętnie (wieszaja na nas) ale już cokolwiek inne to nie bardzo :)

Awatar użytkownika
pablo
Rotman
Rotman
Posty: 235
Rejestracja: wtorek 29 mar 2011, 21:38
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: pablo » wtorek 29 mar 2011, 22:35

musieli przecież tego psa próbować komuś wcisnąć!!!

bułka
Gwarek
Gwarek
Posty: 402
Rejestracja: wtorek 07 wrz 2010, 20:54
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: bułka » wtorek 29 mar 2011, 22:36

ja wiem mi tez było pas szkoda ale tu chodzi o humor sytuacyjny - miła mina i ciepły ton... ach gdyby tak zawsze było :-)

Arsen
Gwarek
Gwarek
Posty: 362
Rejestracja: wtorek 24 lut 2009, 17:33

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: Arsen » środa 30 mar 2011, 08:31

H. Gawłowski wnioskował o wyegzekwowanie od właścicieli pustostanów (jednym z nich jest Bank) w Chwalisławiu uporządkowanie terenu wokół, inaczej ukarać mandatem.
Na świecie praktykuje się sprawdzone rozwiązanie. Jeżeli w określonym terminie(głównie wiosna) teren nie jest uporządkowany, gmina sama porządkuje teren a kosztami obciąża właściciela. Zapewniam, że koszt ten jest znacznie wyższy niż po wykonaniu przez właściciela.

_tomek
Gwarek
Gwarek
Posty: 2474
Rejestracja: piątek 04 cze 2010, 23:52
Relacja: Mieszkaniec
Kontakt:

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: _tomek » czwartek 23 cze 2011, 19:20

W dużych miastach zasrane przez psy chodniki to norma...nie idzie tego zwalczyć.
U nas nie ma z tym problemów, ale dla równowagi...

Obrazek

KUKI
Bajtel
Bajtel
Posty: 14
Rejestracja: czwartek 23 cze 2011, 20:31
Relacja: Sympatyk

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: KUKI » piątek 24 cze 2011, 11:01

Tomek w naszym mieście nie jest potrzebna żadna służba porządkowa,a kupkę KOMA posprząta.

Awatar użytkownika
maad
Dreptacz
Dreptacz
Posty: 87
Rejestracja: środa 06 paź 2010, 12:50
Relacja: Mieszkaniec

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: maad » piątek 24 cze 2011, 14:30

Ci sami koniarze byli też wczoraj na kopalni i centralnie na środku placu dwa konie zrobiły kupkę. Pani na koniu była wręcz oburzona i z wielkim fochem posprzątała po koniach. Ale to jej (nomen omen) zasrany obowiązek.

KUKI
Bajtel
Bajtel
Posty: 14
Rejestracja: czwartek 23 cze 2011, 20:31
Relacja: Sympatyk

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: KUKI » sobota 25 cze 2011, 11:02

W innym mieście musiała by posprzątać,napewno w takiej sytuacji monitoring by pomógł.

Spratus
Gwarek
Gwarek
Posty: 398
Rejestracja: niedziela 08 lis 2009, 23:18
Relacja: Mieszkaniec
GG: 9970970

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: Spratus » sobota 25 cze 2011, 11:21

Żeby był monitoring najpierw musi być Straż Miejska, bo policję - za przeproszeniem - gówno obchodzi kupa konia.

KUKI
Bajtel
Bajtel
Posty: 14
Rejestracja: czwartek 23 cze 2011, 20:31
Relacja: Sympatyk

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: KUKI » sobota 25 cze 2011, 12:39

Z tym się zgodzę,ale u nas biedna gmina,w koło wszędzie Straże są nawet po dwóch ale są.

Awatar użytkownika
łazik
Gwarek
Gwarek
Posty: 1122
Rejestracja: czwartek 28 sty 2010, 13:30
Relacja: Sympatyk

Re: Czy potrzebna nam Straż Miejska?

Post autor: łazik » sobota 25 cze 2011, 21:45

No i po co nam ta straż miejska,jak wyjdzie ich dwoje na MIASTO to będzie wraz z mieszkańcami tłum :D
Chyba ze burmistrz wraz z Tuskiem jedzie na wyspy nawracać rodaków :D

ODPOWIEDZ